Metsakinnistu Müük | Metsa Abc

Metsakinnistu müük on notariaalne tehing ja pärast kinnisasja ostu-müügilepingu notari kinnitamist saab metsakinnistu ostja valdusesse. Metsakinnistu müük on võimalik ka siis, kui see on koormatud kinnisasjaga. hüpoteek või koosneb osaliselt põllumajandusmaast või rohumaast. Hinnapakkumise koostamine enne metsa ostmist on metsaomanikule tasuta, olenemata metsamaal kasvava metsa seisundist või selle liigikombinatsioonist. on usaldusväärne partner metsakinnistu müügiga seotud küsimustes, kuni tehing on notariaalselt tõestatud. See võtab arvesse tulevaste metsaomanike nägemusi ja järgib seega neid. Hinnapakkumise koostamine enne metsa ostmist on tasuta.

Contacte com o anunciante