L.E.D Belysning, Elinstallation på Lidingö Elektriska AB

Lidingö Elektriska har installerat belysning i många kommersiella byggnader på Lidingö sedan företaget startade 1933. Nyligen installerade vi belysningen på Lidingö  kyrkogård.

Vi är duktiga på belysning av kommersiella byggnader, kontor, bostadshus, hotell, och skolor. Eftersom varje byggnad har en speciell funktion, är vårt jobb att se till att belysningen är optimerad för vad byggnaden används till.

Om du har några frågor om belysning, oavsett om det är för ditt hem eller arbetsplats ring oss på 08 765 0218 för en kostnadsfri konsultation. Vårt arbete talar för sig själv .

Kontakt