Αυθεντική Diesel Black Gold τσάντα

Τιμή: EUR 150
Swipe9

Authentic  second-hand leather bag in good condition.

Αυθεντική Diesel Black Gold δερμάτινη τσάντα  δεύτερο χέρι σε καλή κατάσταση

 

Authentic  second-hand leather bag in good condition.

Αυθεντική Diesel Black Gold δερμάτινη τσάντα  δεύτερο χέρι σε καλή κατάσταση

Επικοινωνήστε με αυτόν τον διαφημιστή