Ηλιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια

Περιοχή/Γειτονιά: Χολαργός Αττικής
Swipe9

Ηλιακά παιχνίδια (μοντέλα) σε ξύλινα συναρμολογούμενα κιτ. Λειτουργούν με μικρά φωτοβολταϊκά πάνελ, χωρίς συμβατικές μπαταρίες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τα δει ο ήλιος ή εναλλακτικά να πλησιάσουμε στα πάνελ μια λάμπα ή ένα φακό. Για δημιουργία, γνώση, διασκέδαση και οικολογικά ερεθίσματα. Από Solar Toys   #solartoys

Επικοινωνήστε με αυτόν τον διαφημιστή