Προσκαλούνται Εκπαιδευτικά Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Προσκαλούνται από το πανελλαδικό δίκτυο, εκπαιδευτικά κέντρα να αναλάβουν ως εκπρόσωποι (να κάνουν μαθήματα σεμινάρια στις επιχειρήσεις με επιδότηση ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ). Οι εκπαιδευτικοί εκπρόσωποι προσκαλούνται να ενταχθούν στην πλατφόρμα του πανελλαδικού δικτύου και να αναλαμβάνουν, ως εξουσιοδοτημένοι  εκπρόσωποι στην περιοχή τους (σε νομαρχιακό επίπεδο)να κάνουν μαθήματα στις επιχειρήσεις στην περιοχή τους, στα εκπαιδευτικά τους κέντρα ή στην έδρα των επιχειρήσεων με επιδότηση ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Γιώργος Γεωργίου

www.panelladiko-diktyo.gr

[...]

Τηλ. 2110134358, 6974616392

Επικοινωνήστε με αυτόν τον διαφημιστή