ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΊ ΚΤΗΡΊΩΝ, ΧΏΡΩΝ

Καθαρισμοί Κτηρίων, Διαμερισμάτων, Αποθηκών, Χώρων Εργασίας, Εγκαταλειμμένων Χώρων.

Έκτακτοι και μόνιμοι καθαρισμοί Οικιών.

Αρχικούς καθαρισμούς από Οικοδομή και Ανακαίνιση.

Καθαρισμός και Τακτοποίηση πραγμάτων πριν και μετά από μετακομίσεις.

Άδειασμα και Τακτοποίηση Αποθηκών, Σκουπιδιών, Χώρων και Κτηρίων.

Καθαρισμοί μετά από Φυσικές Καταστροφές (Φωτιά και Πλημύρα).

Οι καθαρισμοί πραγματοποιούνται με δικά μας υλικά.

Τιμές Προσιτές Κατόπιν Εκτίμησης Εργασίας.

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 52 22 606 / 693 115 0683

e-mail: [...]

Επικοινωνήστε με αυτόν τον διαφημιστή