Εύρεση εργασίας από ελληνική επιχείρηση

Ψάχνω εργασία στη πόλη της Μόσχας 

Γνωρίζω αγγλικά , είμαι κάτοχος διπλώματος ΥΠ  Ecdl , κάτοχος διπλώματος τεχνικού τροφίμων με ειδίκευση στην κατηγορία γαλακτοκομικών προϊόντων και έχω δωδεκαετή πείρα στα Ελληνικά ταχυδρομεία (διαφόρων συναλλαγών ,εισπραξεων  πληρωμών κτλ)

το email μου είναι το εξής 

[...] 

Επικοινωνήστε με αυτόν τον διαφημιστή