English conversation practice.

Price: JPY 3,000 / Hour

Kon'nichiwa, eigo no sukiru o migaki, eigo no kaiwa o renshū shitaidesu ka? Dōitashimashite. Watashitachiha, jizen ni yoyaku shite, 1 tai 1/ onrain de au koto ga dekimasu happī gakushū.  

Mukund Chaskar
Posted by:
 Mukund Chaskar

Contact this advertiser