Susoft en perfekt løsning for barer & Lounge

Area/Neighbourhood: Storebotn 11, 5309 Kleppestø, Region : Western Norway

For å drive en bar effektivt, er det nødvendig å ha effektive løsninger.  I Susoft løsningen kan man knytte flere terminaler til samme kasse. Det betyr at man hurtig kan betjene mange kunder. 

Hvis man i tillegg tar med at kunder kan sitte ved bordet å bestille, samt betale via egen mobil, da snakker vi om både effektivitet og service. 

Kassen fra Susoft er basert på Android operativsystem, noe som gjør løsningen veldig robust og effektiv. Denne kombinasjon av mange muligheter, gir deg som eier av baren, mulighet til å oppnå bedre inntjening gjennom mer effektiv håndtering av kunder. Denne effektiviteten går ikke ut over kundene. Tvert i mot, vil kundene oppleve dette som økt service. 

Contact this advertiser