Hóa chất xử lý nước cho nồi hơi

Chúng tôi cung cấp giải pháp xử lý nước cho nồi hơi tại Việt Nam. Đồng thời chúng tôi cung cấp dịch vụ môi trường cho vấn đề xử lý nước thải bao gồm tư vấn, thiết kế, xây dựng và vận hành. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết qua số máy 043 3829999!

 

Liên hệ chúng tôi :-

Vu Hoang chemical and environmental technology Co., Ltd

[...]

Lot H1-2, Dai Dong Hoan Son Industrial Park

Tien Du District

Bac Ninh Province

790000

Vietnam

+84 024 3382 9999

 

https://vuhoangco.com.vn/danh-muc/hoa-chat-cau-can-an-mon-nalco/hoa-chat-noi-hoi/

Contact this advertiser