online English tutoring

Qlang là một nền tảng độc đáo giúp việc học trở nên dễ dàng và thuận tiện cho mọi người. Nó cho phép sinh viên tương tác với giáo viên, tự chọn thời gian học và cung cấp tài liệu làm sẵn để giảng dạy, sinh viên chỉ cần mở nền tảng và bắt đầu học. Dù bạn ở đâu, bất cứ khi nào bạn truy cập trang web của chúng tôi, giáo viên của bạn luôn ở đó.

Mọi thứ bạn cần đã có trên nền tảng Qlang: các bài tập ngữ pháp tương tác để phát triển từ vựng, phát âm và nói. Chúng tôi đã thu thập các phương pháp học tiếng Anh hiệu quả và cập nhật nhất, bổ sung nhiều chủ đề thú vị để thảo luận. Và bây giờ, trong số nhiều loại vật liệu chúng tôi có, chúng tôi sẽ chỉ chọn cho bạn những gì bạn cần để đạt được mục tiêu của mình. Không cần phải học mọi thứ, chỉ phát triển những gì bạn cần, ở đây và ngay bây giờ.

+84386107760       

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: qlang.vn

Print욕설 보고

Contact this advertiser