bán xút vảy | Vuhoangco.com.vn

Vuhoangco.com.vn là công ty uy tín bán xút tốt nhất. Chúng tôi cung cấp xút chất lượng cao được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau như tẩy trắng, làm sạch quặng nhôm, sản xuất tơ nhân tạo, vv... Để tìm hiểu chi tiết thêm, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.

 

Liên hệ chúng tôi :-

Vu Hoang chemical and environmental technology Co.

Lot H1-2, Dai Dong Hoan Son Industrial Park

Tien Du District

Bac Ninh Province

790000

Vietnam

+84 024 3382 9999

Print욕설 보고

Contact this advertiser