de Adhd utredning

Hva er ADHD? Hva er ADHD behandling?

ADHD er en psykiatrisk diagnose gitt til personer som oppfyller et minimumskrav for kriterier relatert til kroniske forekomster av hyperaktivitet, impulsivitet og / eller vanskeligheter knyttet til organisering og oppmerksomhet. ADD ble tidligere ansett som en egen diagnose, men med DSM-5 (en anerkjent amerikansk diagnostisk håndbok) har den blitt inkludert som en underkategori av ADHD.

PrintRapporter misbruk

Contact this advertiser