Terrassetak Med Plexiglass

Produktbeskrivelse:

 • Terrassetak med plexiglass.
 • Materialet egner seg meget godt til forming og mekanisk bearbeiding og brukes både innvendig og utvendig.
 • Det karakteriseres av meget gode optiske egenskaper med meget god UV-motstand og lang holdbarhet

Typiske egenskaper:

 • Høy lysgjennomtrengning med hele 92% i klar plexiglass
 • Formbar, som glassplate er den bøyelig
 • Lett å lime sammen
 • Lett å polere
 • Veier det halve av ordinært glass
 • 100% gjenvinnbar
 • Ingen kreftfremkallende stoffer
 • Tillatt brukt i direkte kontakt med mat
PrintRapporter misbruk

Contact this advertiser