Kurs na operatora koparki, ładowarki w Niemczech po polsku

Cena: 298 EUR/Za godzinę
Swipe9

Szkolenie operatorów sprzętu ciężkiego w Niemczech. Niemieckie uprawnienia na koparkę oraz niemieckie uprawnienia na ładowarkę jednonaczyniową

Kurs na operatora sprzętu ciężkiego w Niemczech po polsku, kurs na koparkę w Niemczech po polsku, kurs na ładowarkę jednonaczyniową w Niemczech po polsku. 

Ta forma szkolenia jest kierowana dla osób doświadczonych.

Szkolenie teoretyczne i praktyczne operatorów sprzętu ciężkiego zgodnie z niemieckimi podstawami (Grundlagen u.a. ArbSchG, BetrSichV § 6 und Anhang 1, TRBS 2111 Teil 1, DGUV V 1 und DGUV R 100-500 Kap. 2.12).

Wymagamy do udziału w szkoleniu ukończenia co najmniej 18 lat, co kwalifikuje Cię do obsługi sprzętu ciężkiego i ogólnie zakłada, że jesteś sprawny fizycznie i psychicznie. W zależności od sytuacji, fizyczna przydatność do obsługi sprzętu ciężkiego może zostać określona w indywidualnych przypadkach podczas badań lekarskich w miejscu pracy zgodnie z zasadą związku zawodowego (tutaj G 25 „Prowadzenie, sterowanie i monitorowanie”).

Szkolenie obejmuje:

  • Podstawy prawne, zapobieganie wypadkom i przepisy eksploatacyjne
  • Wprowadzenie do różnych typów maszyn i zastosowań
  • Środki ochrony indywidualnej
  • Ćwiczenie praktyczne
  • Stabilność i bezpieczeństwo placu budowy
  • Załadunek, transport, pielęgnacja i konserwacja maszyn budowlanych
  • Prawidłowe zachowanie w przypadku zakłóceń, wypadków i niebezpiecznych sytuacji
  • Egzamin pisemny i praktyczny

 

Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu oraz uprawnienia do wykonywania pracy operatora sprzętu ciężkiego, operatora koparki oraz operatora ładowarki jednonaczynowej w Niemczech.

Szkolenie trwa jeden dzień. Koszt szkolenia to 297,50 € płatne po ukończonym szkoleniu. Kurs odbywa się w miejscowości 21635 Jork (okolice Hamburga).

Rafal Markowski
Dodane przez:
 Rafal Markowski

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą