Surrealizm Milena Olesinska

Okolica/Dzielnica: Szczecin Dąbie
Swipe9

Surrealizm w mojej interpretacji jest innym spojrzeniem na tradycyjny i powszechnie uznany kierunek. Wyeliminowanie typowego pejzażu surrealistycznego pozwoliło mi skupić się na tym co najważniejsze i co jest przewodnią istotą obrazu uproszczonego do formy plakatu. Taka forma pozwala mi swobodnie komunikować się z odbiorcą. Rzeczywistość przedstawioną na moich obrazach należy postrzegać w kategoriach symbolicznych.

Milena Olesińska
Dodane przez:
 Milena Olesińska

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą