English/Spoken English - Home Visit Classes for Adults and C

Cartier/Vecinătate: : Wellawatte

ගෙදරටම පැමිණ English පන්ති සහ Spoken English පන්ති කරමි. පාසල් සිසුන්, උසස් අද්‍යාපන සිසුන්, රැකියා කරන්නන්, රැකියා සොයන්නන්, පිටරට රැකියා සොයන්නන් සහ ගෘහනියන් සඳහා ඉතා සුදුසු වන අතර ඉතා සරල පුහුණු පාථමාලාව ඔස්සේ අතිවිශිෂ්ට ප්‍රතිපළ සහතිකයි. අවුරුදු 7ක පළපුරුද්ද සමගින්.

வீட்டில் இருந்தபடி English வகுப்பு மற்றும் Spoken English வகுப்புகளை பெற்றுக்கொள்க. பாடசாலை மாணவர்கள், உயர் கல்வி மாணவர்கள், உள்நாட்டு வெளிநாட்டு வேலை தேடுபவர்கள் மற்றும் வேலை செய்பவர்கள், இல்லத்தரசிகள் என அனைவருக்கும் சிறந்த பெறுபேறுகளுடன் கூடிய கற்கை நெறி, 7 வருடங்களுக்கு மேலான அனுபவமிக்க ஆசிரியரிடம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

ImprimareRaportează

Contactează această persoană