värmebehandling

Swipe9

värmebehandling

modern, fullt utrustad anläggning för värmebehandling av högt påkända aluminiumdetaljer, inte sällan i säkerhetsrelaterade applikationer. värmebehandlingsstegen är normalt upplösning, snabb släckning i vatten och varmåldring (t6). varje batch kontrolleras avseende hårdhet genom brinellprovning. i våra helautomatiska liner är varje värmebehandlingsbatch fullt dokumenterad avseende temperatur och tid m m.samanfattning t6-värmebehandling helautomatiska line smältning

kärntillverkning kokillgjutning vaggjutning lågtrycksgjutningvärmebehandling

skärande bearbetning montering ytbehandling

hårdhetsmätning är en viktig del i materialprovning. instrument för hårdhetsmätning kallas durometer. man skiljer mellan två huvudgrupper av hårdhetsmätning:

plastisk mätning, där mätningen deformerar provföremålet och ger ett kvarstående märke i materialet. elastisk mätning, där provföremålet återtar ursprunglig form, när mätningen avslutats.

hårdhet  brinellprovning  knoop-provning  mohs hårdhetsskala  rockwellprovning

shoreprovning  vickersprovning (objektiv mätning, både plastisk och elastisk. används speciellt på tunna folier)hårdhet, brinnel (hb), rockwell (hrc), vickers (hv)

hårdhet mäts , hårdhet brinell, rockwell och vickers.

brinellhårdheten (hb)

mäts med en härdad stålkula med en diameter på 10 mm som pressas in i ett materialprov med en given kraft (typiskt 3000 n) under en given tid. därefter beräknas arean av det kvarvarande intrycket och en kvot, newton per kvadratmillimeter beräknas.

typiska material som mäts i brinell kan vara carbo 29/9 ac för buffertlager eller reparation.

rockwellprovning (hrc)

mäts genom att en diamantkon eller stålkula förs mot en provbit med en förlast, tilläggslast sedan totallast och återgång. därefter kan hårdhetstalet fås fram via formel för kula eller kona.

här hittar man hårdare slitage material som t. ex. carbodur 65 

vickersprovning (hv)

mäts genom att istället för att använda en kula så trycks en pyramidformad diamantspets med en toppvinkel på 136° in i en plan provbit med en förutbestämd kraft, diagonalerna mäts sedan för att ge ett hårdhetsvärde i vickers.

ofta mäts verktyg och verktygsstål svetsade med tex carbodur wz 60 ac med detta

industriugn kammarugn keramikbrännugn fusingugn
smältugn sinterugn laboratorieugn härdningsugn
härdningsbad anlöpningsugn glödgningsugn skyddsgasugn
torkskåp luftcirkulationsugn vakuumugn vakuumtorkskåp
högtemperaturugn retortugn genommatningsugn rörugn
muffelugn tegelugn tippdegelugn dentalugn
varmbadugn saltbadugn badugn föraskningsugn
rakuugn brännugn smidesugn gropugn
laboratorieugn huvugn klockugn specialugn
schaktugn klockugn härdvagnsugn värmningsugn värmebehandlingsugn

värmebehandlingsugnar

renoverade värmebehandlingsugnar

induktionshärdning

renovering av vakuumugnar

styrsystem för värmebehandlingsugnar

härdoljor, skyddspastor

värmebeständigt gjutgods, fixturer och korgar

temperaturprofilering värmeelement värmebehandlingsugnar

konvejerband värmebehandling

konvektionsugn för torkning, härdning, pulverlackering, påkrympning och förvärmning.

vagnugn

konvektionsugn är en vagnugn som passar utmärkt för härdning, påkrympning, förvärmning, mjukglödning och avspänningsglödning.

tunnelugn

konvektionsugn är en tunnelugn som är utformad för torkning, härdning, pulverlackering, plasttillverkning, påkrympning och förvärmning.

konvektionsugn för härdning, mjukglödning och avspänningsglödning.

industriugnar  begagnade ugnar elektrodvärmeskåp luftvärmare och värmebatterier

seghärdning utförs på följande sätt, godset genomvärms till ca 860°c, varefter det snabbkyles i olja. därefter följer en anlöpning vid 500 – 650°c.

typiska egenskaper på produkten: härdning av stål med 0,3 – 0,5% c med efterföljande anlöpning vid 500 – 700°c ger i allmänhet en bra kombination av hög hårdhet och god seghet, som utnyttjas i axlar, lyftkrokar m m. hårdhet ca 270 – 330 hb.

vi har ett flertal ugnar. max mått ca 15 x 5 x 5 meter. vi har också en ugn med mått 2500 x 2500 x 1500 som gör att vi kan hålla bra priser på avspänningsglödgning av medelstort gods.

mjukglödgning

värmebehandling

 

stål värmebehandlas för att åstadkomma önskade förändringar i mikrostruktur och mekaniska egenskaper. man värmebehandlar till exempel för att ta bort inre spänningar till exempel från tidigare behandling (t.ex. som härdning, kallvalsning eller svetsning), förfina kornstruktur och storlek, för ökad tänjbarhet och för att underlätta vidare bearbetning.

denna värmebehandling sänker stålets hårdhet. genom att värma upp stålet till ca 750-800° c och därefter låta det svalna mycket långsamt erhåller man ett mjukare stål.

w w w uterna com  europe

Contact this advertiser