Susoft en perfekt løsning for barer & Lounge

For å drive en bar effektivt, er det nødvendig å ha effektive løsninger.  I Susoft løsningen kan man knytte flere terminaler til samme kasse. Det betyr at man hurtig kan betjene mange kunder. 

PrintSuistimali rapor et

Contact this advertiser