Apple Mac Book Pro 15" retina mid 2014

giá cả: 19.500 NAD
Vùng/Khu vực lân cận: Brakwater
Swipe2

Apple Mac Book Pro 15" retina mid 2014 2.5 GHz i7 16/512 GB - this was the highest model at the time - graphic card capable of 2 external 24" displays - no scratch

 

Print Thông báo vi phạm

Contact this advertiser