Ēku projekti & pārvaldīšana

Ēku projekti & Pārvaldīšana ir sertificēts uzņēmums, kas pakalpojuma saņēmēju vidū ir sevi pierādījis un iemantojis uzticamību, ar pieredzes bagāžu un profisionālismu, dzīvojamo namu apsamniekošanā, pārvaldībā, būvniecībā un tās dokumentācijas validēšanā.
Mēs uzskatām, ka tikai veiksmīgas un profesionālas komunikācijas ietvaros ir sasniedzami un realizējami abu pušu mērķi un mājas attīstība, kas ved pie veiksmīga rezultāta.
Namu apsaimniekošanas un pārvaldības moduļa ietvaros katrai dzīvojamai mājai tiek piešķirts  savs, kvalificēts Nama pārzinis, kas organizē dzīvojamās mājas administratīvo darbu, uztur pilnvērtīgu un ciešu komunikāciju ar iedzīvotājiem, mājas sētniekiem un pakalpojumu piegādātājiem, kā arī īpašuma uzturēšanas un attīstības ietvaros rīko regulāras dzīvokļu īpašnieku kopsapulces gan ē-vidē, gan klātienē.  
Savukārt māju pārziņu darbu uzrauga kvalificēts Namu pārvaldnieks, kurš organizē līgumisko pušu saistību un nozares normatīvo aktu izpildi katrā atsevišķajā daudzdzīvokļu namā.
Tāpat Nama pārvaldnieks sniedz un sagatavo atbildes māju īpašniekiem un iedzīvotājiem uz viņu uzdotajiem jautājumiem, ved Mājas lietu Būvniecības informācijas sitēmā, sagatavo daudzdzīvokļu nama pārvaldības plānus, seko līdzi mājas konstrukciju un inženiertīklu kalpošanas laikiem, sagatavo priekšlikumus plānotajiem remontdarbiem, apgūst tirgus iespējas un meklē izdevīgākos piedāvājumus.
Mājas pārvaldnieks arī ir persona, kura piesaista finases, meklē dažādu projektu iespējas, vai arī citu finasējumu, lai realizētu mājas attīstību.
Namu apsaimniekošanas darbību uztur Ēku projekti & Pārvladīšana sertificēts Tehniskais dienests, kas regulāri veic mājas tehniskā stāvokļa analīzi un plāno turpmāko apsaimniekojamās mājas konstruktīvās attīstības scenārijus.
Mēs, kā namu apsaimniekotājs, izprotam nozīmīgumu teritorijas un koplietošanas telpu uzturēšanai, jeb sētnieka darbam.
Kvalitatīvi un profesionāli nodrošinot kopīpašuma daļu uzturēšanu, mēs ne tikai paveicam darbu profesionāli - mēs padarām katra iedzīvotāja ikdienu kvalitatīvāku ar uzturētiem teritoriālajiem darbiem, koptām kāpņu telpām, tīriem logiem, durvīm, margām u.c.
Namu apsaimniekošanas ietvaros mēs nodrošinam telpu uzturēšanu, sanitāro kopšanu un labiekārtošanu atbilstoši noslēgtajam apsaimniekošanas un pārvaldīšanas līgumam, darba regularitātes sarakstam, kas līguma slēgšanas ietvaros ir saskaņots, balsojumā ar mājas iedzīvotājiem, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu.
Vairāk par namu apsaimniekošanas pakalpojumiem lasīt mājas lapā.

联系此广告客户