Susoft og kantine er en perfekt blanding

方位/城镇: Western Norway

Å operere en kantine kan være en stor utfordring. Prisene er presset og effektivitet er viktig. I Susoft løsningen vil du finne mange muligheter til å oppnå effektivitet. Du kan forenkle betaling med egne kantinekort der kunden kjøper saldo via en egen nettbutikk (som også leveres av Susoft), eller kjøper saldo i kantinen. More info :- https://susoft.no/custom/18

联系此广告客户